test #19

Giá Bán
1.100.000.000
Mục đích
Food and drink
Loại Nhà Đất
Restaurant
Quận/Huyện
Varaždinska
Tỉnh/TP
Varazdin
Khu vực
More than 100m2
Giá Bán
1.100.000.000 đ
Quyền sở hữu
Agent

Share links

xin chào

  •   Đậu xe  true
  • 100 Center:  100m
  • 700 Xe lửa:  700m
  • 1000 Xe buýt:  1000m
  • 1500 Hiệu thuốc:  1500m
Show distance from My Location

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để viết nhận xét của bạn

Nhận xét

  • like