Bán Nhà #17

Sale price
$ 12345
Purpose
Transport
County
HAi Bà Trưung
City
Hà Nội
Zip code
1233
Area
50-100m2
Sale price
$ 12345
Rent price (excl.)
$ 12233444
Ownership
Owner

Share links

Hoạt động Đường sắt Vận tải hành khách ở nơi đầu tiên là vận tải hành khách công cộng trong vận tải đường sắt trong nước và quốc tế. Điều này ngụ ý liên kết các trung tâm đô thị đường sắt và các khu vực địa phương ở Croatia với các trung tâm đô thị và các trung tâm đô thị khác ở châu Âu và vận chuyển hành khách hàng loạt trong các thành phố lớn và khu vực ngoại ô.

  •   Grill  true
  •   Parking  true
  • 2000 Center:  2000m
  • 1 Train:  1m
  • 3000 Bus:  3000m
  • 3500 Pharmacies:  3500m
Show distance from My Location

Please login or register to write your review

Reviews

No reviews found, be the first!